Pomáháme potřebným a lidem v tísni

 Dlouhodobě pomáháme lidem v tísni prostřednictvím nejrůznějších charitativních institucí, za všechny můžeme jmenovat  Farní charitu Rumburk, Armádu spásy Praha a zejména Diakonii Broumov, prostřednictvím které se naše pomoc dostane k těm nejpotřebnějším lidem v Čechách i na Moravě.

Nezapomínáme ani na děti, které z nejrůznějších důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, a  proto podporujeme Dětský domov a s ním související zařízení v Duchcově.

Dále přispíváme na dětské aktivity prostřednictvím Domu dětí a mládeže "Sluníčko" v Duchcově.


Zajímavosti

30.3.2017Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií


Valná hromada společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. rozhodla o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno.
Celý článek ...


2.1.2017Změny ve statutárních orgánech společnosti


Dne 4. 11. 2016 byly na řádné valná hromadě schváleny změny ve statutárních orgánech společnosti.
Celý článek ...


20.10.2016Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 4. listopadu 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.
Celý článek ...


20.10.2016Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. června 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.
Celý článek ...


1.9.2015Změny v představenstvu společnosti


Dne 31. srpna 2015 rozhodla řádná valná hromada o změně v představenstvu společnosti Elektroprim-Koutník, a.s.
Celý článek ...