Podporujeme dobrovolné hasiče

Přispíváme dlouhodobě na soutěže v požárním sportu, které pořádá Sbor dobrovolných hasičů v Duchcově v rámci oslav "Casanovských slavností" , na požární soutěže "Krušnohorské ligy" a dětský branný závod "O pohár Nelsonské katastrofy".

Naše spolupráce s dobrovolnými hasiči se datuje zejména od povodní v roce 2002, kdy několik našich pracovníků-dobrovolných hasičů pomáhalo při ochraně před povodní a při odstraňování jejích následků.


Zajímavosti

16.5.2017Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 15. června 2017 od 10 hodin v sídle společnosti.
Celý článek ...


30.3.2017Zveřejnění rozhodnutí o přeměně listinných akcií


Valná hromada společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. rozhodla o přeměně všech společností vydaných listinných akcií na jméno, na které je rozvržen základní kapitál Společnosti, na zaknihované akcie na jméno.
Celý článek ...


2.1.2017Změny ve statutárních orgánech společnosti


Dne 4. 11. 2016 byly na řádné valná hromadě schváleny změny ve statutárních orgánech společnosti.
Celý článek ...


20.10.2016Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 4. listopadu 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.
Celý článek ...


20.10.2016Pozvánka na řádnou valnou hromadu


Představenstvo akciové společnosti Elektroprim – Koutník, a.s., svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude konat dne 23. června 2016 od 10 hodin v sídle společnosti.
Celý článek ...