Historie společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. sahá velmi hluboko, až do první poloviny dvacátého století.

Dávná historie – začátky podnikání

Pan Rudolf Koutník se narodil 1. ledna 1915, v době první světové války. Po ukončení měšťanské školy se šel učit elektrikářem a závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru elektrotechniky složil v únoru 1934, tovaryšský list pak získal v září téhož roku. Veškeré své úsilí věnoval tomu, aby se co nejdříve osamostatnil jako živnostník. Když se mu 28. září 1940 narodil syn Ivo, měl již Rudolf Koutník svou malou, ale dobře prosperující elektrikářskou firmu.

Po únoru 1948 ale bohužel dochází nejprve k likvidaci velkých, a později i menších a malých firem. Z živnostníka Rudolfa Koutníka se stal pouhý zaměstnanec, který ale stále pracoval v oboru elektrotechniky, stejně jako jeho syn Ivo a později i vnuk Pavel.

výuční list tovaryšský list


Novodobá historie společnosti

1990:
Dne 1. května 1990 vzniká soukromá firma Ivo Koutník – Elektroprim. Z nedostatku volných kancelářských prostor v Praze má kanceláře v Oseku. Zaměstnává dva stálé zaměstnance a pět zaměstnanců na částečný úvazek; přesto dosáhne obratu 4,957 mil. Kč.

1992:
Firma si pronajímá kancelářské prostory v Praze v Michelské ulici, má již 20 stálých zaměstnanců a dosáhne obratu 28,092 mil. Kč.

1995:
Sídlo a kanceláře firmy se přestěhovaly do nové vlastní budovy v Praze v Baarově ulici. Počet zaměstnanců se zvýšil na 64 a obrat na 107,662 mil. Kč.

1998:
Je zprovozněn rekonstruovaný areál v Duchcově, kde sídlí výrobně-provozní útvary firmy. Dne 12. srpna 1998 dochází k transformaci soukromého podniku na rodinnou akciovou společnost Elektroprim-Koutník, a.s. Svou činnost zahajuje vlastní projekční oddělení - CAD studio. Firma dosáhne obratu 174,452 mil. Kč s 62 zaměstnanci.

1999: K 1. lednu 1999 definitivně zaniká soukromá firma Ivo Koutník – Elektroprim. Transformace soukromého podniku na akciovou společnost je plně dokončena. Začíná příprava na získání certifikátu ISO 9001:94. Stálých zaměstnanců zůstává 62, ale obrat se zvyšuje na 201,385 mil. Kč.

2000: 
Nově vzniká oddělení technické kontroly, které zajišťuje revize pro společnost v rámci komplexních dodávek i pro externí zájemce. Společnost získává značku Czech made a certifikát ISO 9001:94. Elektroprim–Koutník, a. s. se stává výhradním vlastníkem práv k ochranné známce Transporta a. s. i průmyslových práv a know-how Transporta a. s.
Obratu 256,882 mil. Kč dosahuje firma s 69 zaměstnanci.

2002: 
Společnost se stává spolumajitelem Enetech a.s., která je vlastníkem obchodního jména Transporta a.s., know-how a průmyslových práv v České republice. Výhradním vlastníkem těchto práv pro zahraničí zůstává nadále Elektroprim-Koutník, a. s.

2003:
Pokračovali jsme v rekonstrukci areálu v Duchcově a v září jsme otevřeli novou open office Příprava zakázek, aby se zlepšila kooperace mezi oddělením příprava zakázek a oddělením projekce. Odprodali jsme svůj podíl ve společnosti Enetech a.s., ovšem práva na obchodní jméno Transporta a.s., know-how a průmyslová práva pro zahraničí nám zůstala. V říjnu jsme získali certifikát ISO 9001:2000. Dosáhli jsme obratu 339 mil. Kč, a to bez navýšení počtu stálých zaměstnanců (69).

 2005:
V areálu v Duchcově byla dokončena rekonstrukce vodovodního řádu a odpadů a následné vyasfaltování veškerých venkovních ploch. Realizujeme zakázky po celé České republice i na Slovensku.

2008:
Koncem roku jsme odprodali poloviční podíl akcií společnosti DELIX a.s.  Začali jsme realizovat významnou zakázku v Kosovu, a to rekonstrukci zakladače A2 RsB 4 400.60.

2009:
Navzdory celosvětové hospodářské krizi má společnost bohatou zakázkovou náplň. Pokračují práce na zakladači v Kosovu. Připravuje se další přestavba areálu v Duchcově.

2010:
Byl dokončen a úspěšně předán zakladač v Kosovu. Společnost dosáhla rekordního obratu v nezměněném počtu zaměstnanců.

2011:
V roce 2011 proběhly ve dvou etapách významné změny ve vedení společnosti. Ke dni 31.12.2010 ukončil pan Ivo Koutník svou dlouholetou činnost ve fukci výkonného ředitele Elektroprim-Koutník, a.s. Novým výkonným ředitelem společnosti se od 1.1.2011 stal pan Pavel Koutník, který by současně dne 9.12.2011 zvolen do funkce předsedy představenstva Elektroprim-Koutník, a.s.

Rok 2011 byl také ve znamení přestavby areálu Duchcov. Začátkem roku byla otevřena rekonstruovaná ubytovna pro zaměstnance, dne 1. listopadu byla slavnostně otevřena nová reprezentativní budova ředitelství realizace zakázek.
 

nová budova ředitelství Duchcov

2012:
V roce 2012 dosáhla společnost nejvyššího obratu v historii, stále v nezměněném počtu zaměstnanců.